ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
แจนแลนวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030037
PERCODE 6 หลัก30248
กระทรวง 10 หลัก1046030248
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แจนแลนวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)JANLANWITTAYA
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลแจนแลน
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030248
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.55372032
Longitude
104.0090395

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน