ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030033
PERCODE 6 หลัก30237
กระทรวง 10 หลัก1046030237
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
ชื่อ (อังกฤษ)joomjungaupakornjarernwet
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลจุมจัง
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030237
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.463
Longitude
104.0978942

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน