ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านนาเหนือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030032
PERCODE 6 หลัก30241
กระทรวง 10 หลัก1046030241
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannanuer
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลจุมจัง
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030241
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.41547849
Longitude
104.066125

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน