ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030024
PERCODE 6 หลัก30230
กระทรวง 10 หลัก1046030230
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
ชื่อ (อังกฤษ)srikudwa
หมู่ที่13
ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร
หมู่บ้าน
ตำบลกุดหว้า
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030230
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.51798442
Longitude
104.1229966

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน