ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030020
PERCODE 6 หลัก30476
กระทรวง 10 หลัก1046030476
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)chomchonlukliemwittayakom
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหลักเหลี่ยม
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030476
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.57139852
Longitude
103.8209012

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน