ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030019
PERCODE 6 หลัก30478
กระทรวง 10 หลัก1046030478
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkhontraimratbumrung
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหลักเหลี่ยม
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030478
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.57817467
Longitude
103.8228234

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน