ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030014
PERCODE 6 หลัก30486
กระทรวง 10 หลัก1046030486
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดงสวางวรวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)Dongsawangvoravit
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสงเปลือย
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030486
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.62096533
Longitude
103.7810373

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน