ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030013
PERCODE 6 หลัก30485
กระทรวง 10 หลัก1046030485
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwaengnongnoiwittayakom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสงเปลือย
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030485
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.63904626
Longitude
103.7843345

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน