ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030007
PERCODE 6 หลัก30466
กระทรวง 10 หลัก1046030466
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonyodkaengsongkhor
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยอดแกง
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030466
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.60558211
Longitude
103.72598

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน