ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
นามนราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030001
PERCODE 6 หลัก30471
กระทรวง 10 หลัก1046030471
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นามนราษฎร์สงเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)namonratsongkrow
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนามน
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030471
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.57376163
Longitude
103.7921655

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน