สพป.กาฬสินธุ์.๓. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
46030003304731046030473 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนามน--10191192716151917181426------------------------61888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030004304741046030474 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนามน--121111232131715113181141606------------------------8381010ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030005304751046030475 เย็นสยามวิทยานามนนามนนามน--9112121271818171171131606------------------------818107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030009304681046030468 บ้านแห่เจริญวิทย์ยอดแกงนามนนามน--10181182121811219141121576------------------------75899ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030010304691046030469 หนองโพนสูงยอดแกงนามนนามน--2161821015151814161386------------------------46868ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030012304841046030484 หัวงัววิทยาคมสงเปลือยนามนนามน--211111328161101612111336------------------------46867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030013304851046030485 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
สงเปลือยนามนนามน----------------21--21------------------------2123เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030014304861046030486 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
สงเปลือยนามนนามน------------------2121------------------------2123เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030016304791046030479 ยิ่งสันต์วิทยาหนองบัวนามนนามน--181111292141111121171191181916------------------------12081511ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030017304801046030480 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
หนองบัวนามนนามน----1311318113112111171111626------------------------7571111เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030018304811046030481 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองบัวนามนนามน--------7151714110181416------------------------41678เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030019304781046030478 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงหลักเหลี่ยมนามนนามน--711312028131151517181466------------------------66888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030023302501046030250 บ้านหนองโง้งกุดค้าวกุฉินารายณ์--518113213112161121101151686------------------------818108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030025302311046030231 บ้านวังมนกุดหว้ากุฉินารายณ์--61411029112181817191536------------------------63887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030026302321046030232 บ้านขุมขี้ยางกุดหว้ากุฉินารายณ์--211411621011011017110161536------------------------69898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030027302331046030233 บ้านห้วยแดงกุดหว้ากุฉินารายณ์--------101151121211181151916------------------------9161510ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030028302341046030234 บ้านโคกโก่งกุดหว้ากุฉินารายณ์--------11--21218131165------------------------16534ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030029302351046030235 นาไคร้ประชาสรรค์กุดหว้ากุฉินารายณ์--112132515111--1151175------------------------20735ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030031302391046030239 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์จุมจังกุฉินารายณ์--14181222191818120161141756------------------------9781211ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030032302411046030241 บ้านนาเหนือจุมจังกุฉินารายณ์--616112214118110151161111746------------------------868119ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030035302511046030251 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์แจนแลนกุฉินารายณ์--11141152811311211911011417669110181273----------------118111114ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030037302481046030248 แจนแลนวิทยาแจนแลนกุฉินารายณ์--16115131217191101151171161846------------------------11581416ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030039302551046030255 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์นาโกกุฉินารายณ์--10131132101141101718171566------------------------698911ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030040302561046030256 โคกหวายราษฎร์สามัคคีนาโกกุฉินารายณ์--131121252101121121121141101706------------------------9581211ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030041302451046030245 บ้านคำอีหงษ์นาขามกุฉินารายณ์--716113211116116171151121776------------------------908118ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030044302431046030243 บ้านสุขเจริญนาขามกุฉินารายณ์--1911513421518110181191181786------------------------11281412ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030046302221046030222 บ้านโนนสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น
บัวขาวกุฉินารายณ์----11112131112141--125------------------------13622เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030048302181046030218 บ้านกกตาลบัวขาวกุฉินารายณ์--7112119271911419171131596------------------------788107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030050302201046030220 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)บัวขาวกุฉินารายณ์--7181152918113112118151656------------------------8081010ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030055302241046030224 บ้านดงมันสมสะอาดกุฉินารายณ์--117182215111413131186------------------------26836ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030056302401046030240 หนองบัวทองวิทยาเสริมสมสะอาดกุฉินารายณ์--5171122712151417131286------------------------40854ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030059302631046030263 บ้านบึงทองสามขากุฉินารายณ์--------111131413121146------------------------14626ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030061302651046030265 บ้านแก้งเดื่อสามขากุฉินารายณ์--------11--1111412195------------------------9523ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030063302281046030228 บ้านห้วยม่วงหนองห้างกุฉินารายณ์--13151182818191714181446------------------------62885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030064302291046030229 หนองสระพังวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
หนองห้างกุฉินารายณ์----212111--11----1133------------------------5415เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030065302261046030226 หนองห้างฉวีวิทย์หนองห้างกุฉินารายณ์--111101212611318110115181606------------------------8181011ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030067302591046030259 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์---14142519191101121111566519181223----------------8211712ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030068302601046030260 มะนาววิทยาเสริมเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--8116124213115191151121131776------------------------10181312ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030069302521046030252 บ้านกุดฝั่งแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--213152612161112111186------------------------23835เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030070302531046030253 บ้านจอมทองเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--513182414131412171246------------------------32845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030072302581046030258 ดงเหนือประชาสรรค์เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์--12161182918161131131151646------------------------828109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030076302691046030269 บ้านหนองเม็กเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์--71118291213112191101456------------------------53877ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030077302701046030270 บ้านโนนยางเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์--12111123214113123116191111866------------------------1098148ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030081303391046030339 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กุดสิมคุ้มใหม่เขาวงเมิงเขาวง--217192817161615111143613115141323----------------8411812เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030082303401046030340 บ้านโนนสำราญกุดสิมคุ้มใหม่เขาวงเมิงเขาวง-------------------------------------------------1ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030084303441046030344 บ้านดงหมูคุ้มเก่าเขาวงเมิงเขาวง----1011011212111811911912111106------------------------12071711ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030085303451046030345 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาคุ้มเก่าเขาวงเมิงเขาวง--------66101014141515131314147272------------------------727218ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030087303431046030343 บ้านนาวีสงเปลือยเขาวงเมิงเขาวง--6171132101161181161121101826------------------------9581217ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030090303501046030350 บ้านกุดกอกสระพังทองเขาวงเมิงเขาวง-------------------------------------------------1ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030091303511046030351 โคกมะลิวิทยาสระพังทองเขาวงเมิงเขาวง--819117271311118111171476------------------------648811ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030092303521046030352 บ้านหนองผือหนองผือเขาวงเมิงเขาวง----818151415161131131466818161223----------------761089ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030093303531046030353 บ้านโพธิ์ไทรหนองผือเขาวงเมิงเขาวง----111117141161151201201926------------------------937137ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030094303541046030354 บ้านโพนนาดีหนองผือเขาวงเมิงเขาวง----7171111171131221141181956------------------------10271512ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030097304121046030412 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)ดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง--6161122219191917151416------------------------53879ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030099303881046030388 ทุ่งคลองวิทยาทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง--516111261616151101513863110131163----------------6511615ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030100303891046030389 บ้านเก่าเดื่อทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง--8171152617171515171376------------------------52879ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030101303901046030390 โป่งนกเปล้าทุ่งคลองคำม่วงแพรวาคำม่วง----3131617131815141336------------------------36755ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030110304091046030409 สะพานหินวิทยาคมนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--21--21--4131813121205------------------------22646ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030111304101046030410 บ้านโนนศรีสวัสดิ์นาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--514192314151612141246------------------------33845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030112303921046030392 คำเมยราษฎร์พัฒนานาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--4141827151131515191446------------------------528713ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030113304001046030400 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง--5171122516161816181396------------------------51866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030114303991046030399 ชุมชนหนองยางวิทยาคมเนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง--16113129291151819191111616------------------------908118ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030115303961046030396 บ้านหนองม่วงเนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง--191712621118114171141111656--4161102----------------101101017ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030116303971046030397 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาเนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง--312152617131313191316------------------------36857ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030117303981046030398 สูงเนินวิทยาคมเนินยางคำม่วงแพรวาคำม่วง--11121132191161151171181131986------------------------11181411ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030118303951046030395 บ้านใหม่ชัยมงคลโพนคำม่วงแพรวาคำม่วง--716113261111314110151396------------------------52877ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030120303941046030394 หนองซองแมวผดุงวิทย์โพนคำม่วงแพรวาคำม่วง----3131111817113161101556------------------------58788ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030121303301046030330 แซงบาดาลบ้านบากวิทยาแซงบาดาลสมเด็จ--9181172111111131141121141756------------------------928127ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030124303331046030333 บ้านเหล่าภูพานวิทยาแซงบาดาลสมเด็จ--911011925151717171101416------------------------60888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030125303341046030334 โพธิ์คำประชาสรรค์แซงบาดาลสมเด็จ--121121242101917114171151626------------------------8681112ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030126303351046030335 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
#เรียนรวมทุกชั้น
แซงบาดาลสมเด็จ--11415211--81--4171204------------------------25643เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030127303361046030336 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะแซงบาดาลสมเด็จ--912111251311216151101416------------------------528711ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030128303371046030337 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
#เรียนรวมทุกชั้น
แซงบาดาลสมเด็จ--1111229131111415131356------------------------37853เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030130303231046030323 บ้านแก้งกะอามผาเสวยสมเด็จ--10171172221111171201161121986------------------------11581412ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030131303241046030324 บ้านขมิ้นผาเสวยสมเด็จ----11111181111191416131516------------------------627910ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030132303271046030327 หนองบัววิทยาสรรพ์ผาเสวยสมเด็จ--8171152718111112161161606------------------------758910ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030133303291046030329 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
#เรียนรวมทุกชั้น
ผาเสวยสมเด็จ----31318161--13111191475------------------------50682เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030134303211046030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยามหาไชยสมเด็จ--161181342101131211101191111846------------------------11881515ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030135303251046030325 หนองสนมราษฎร์อำนวยมหาไชยสมเด็จ--411111527161517110171426------------------------578711ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030136303261046030326 บ้านคำหม่วยมหาไชยสมเด็จ--4161102313141516171286------------------------38858ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030137303281046030328 ดงบังนาแก้ววิทยามหาไชยสมเด็จ--518113281101918110141496------------------------62886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030139303001046030300 บ้านสร้างแสนลำห้วยหลัวสมเด็จ--91101192221131191131111141926------------------------11181416ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030140303011046030301 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยาลำห้วยหลัวสมเด็จ--91151242141917110151171626------------------------8681110ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030141303041046030304 บ้านหนองป่าอ้อยลำห้วยหลัวสมเด็จ----------1131213111105------------------------10524ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030143303031046030303 บ้านโนนสะอาดศรีสมเด็จสมเด็จ--7171142717131418171366------------------------50868ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030144303071046030307 บ้านคำกุงหนองอิดุมศรีสมเด็จสมเด็จ--6110116291101711019131486------------------------648812ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030148303021046030302 หนองกุงสมเด็จสมเด็จสมเด็จ--71511224121116111161306------------------------42858ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030151303141046030314 บ้านสร้างแก้วหนองแวงสมเด็จ--61511121217111110112161586------------------------69897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030153303161046030316 โคกกลางสมเด็จหนองแวงสมเด็จ--81911724191111813161416------------------------58876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030154303171046030317 คำไผ่ประชาสามัคคีหนองแวงสมเด็จ--514192614141--6151255------------------------34756ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030155303181046030318 หนองขามวิทยาหนองแวงสมเด็จ--5161112715161--4131255------------------------36755ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030156303191046030319 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)หนองแวงสมเด็จ--31215211817141--41245------------------------29743ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030158303111046030311 บ้านหนองไผ่หมูม่นสมเด็จ--4171112417161715131326------------------------43854ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030159303091046030309 บ้านนาทันหมูม่นสมเด็จ--316192313151615161286------------------------37855ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030160303101046030310 บ้านดงแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
หมูม่นสมเด็จ------------11--11--22------------------------2212เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030162303061046030306 แก่งพฤๅชัยวิทยาหมูม่นสมเด็จ--111912021017191514151406------------------------60888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030163303081046030308 บ้านบึงโคกสะอาดหมูม่นสมเด็จ--4181122818131314181346------------------------46866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030165304951046030495 คำหมุนผดุงเวทย์คำบงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--10161162131131191181141131906------------------------10681315ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030167304971046030497 บ้านคำม่วงคำบงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--7113120291611319110181556------------------------75899ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030168304981046030498 บ้านปลาขาวคำบงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--111122716151719181426------------------------44867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030169304901046030490 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ไค้นุ่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง----------4131311111125------------------------12522เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030172304881046030488 อุปรีศรีวิทยาไค้นุ่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง----41415141111815151386------------------------42766ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030173304891046030489 บ้านผึ้งไค้นุ่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง----818112181151917181596------------------------677106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030174305031046030503 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--5191142101711111011011416261019171263----------------10211918ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030176304921046030492 บ้านหนองแสงนิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--------15113116112111191766------------------------7661310ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030178304991046030499 บ้านห้วยฝานิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--31--311311611611017191716------------------------747119ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030179305011046030501 บ้านหนองขอนแก่นหนองอีบุตรห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง--113142--5111311161165------------------------20734ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030180305021046030502 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3#เลิกสถานศึกษา 29 เมษายน 25665หนองอีบุตรห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง-------------------------------------------------3เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030183305061046030506 บ้านวังเวียงนาคูนาคูเสรีไทนาคู--317110251311011013171386------------------------488610ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030185305171046030517 นาสีนวลวิทยานาคูนาคูเสรีไทนาคู----1111915191715161416------------------------42764ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030186305191046030519 สามเพื่อนพัฒนาโนนนาจานนาคูเสรีไทนาคู--6131924171619110171436------------------------528711ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030187305201046030520 บ้านจานโนนนาจานนาคูเสรีไทนาคู--41711127171618171121476------------------------58874ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030189305231046030523 บ้านหนองห้างโนนนาจานนาคูเสรีไทนาคู--111122211141313141176------------------------19823ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030190305261046030526 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)โนนนาจานนาคูเสรีไทนาคู--213152413141716141286------------------------33844ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030192305141046030514 หินลาดนารายณ์สารบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู--11113124214111131316111386------------------------62889ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030193305151046030515 บ้านบ่อแก้วบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู--81611429113191151141121726------------------------8681115ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030195305181046030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารภูแล่นช้างนาคูเสรีไทนาคู--212142415151215151266618191233----------------5311511ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030196305251046030525 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูแล่นช้างนาคูเสรีไทนาคู--------411131211121136------------------------13623เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030197305241046030524 บ้านน้ำปุ้นภูแล่นช้างนาคูเสรีไทนาคู--9115124281916110118171586------------------------828109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030198305221046030522 บ้านโนนศาลาภูแล่นช้างนาคูเสรีไทนาคู--7141112111619191111101566------------------------67887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030199305111046030511 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
สายนาวังนาคูเสรีไทนาคู----4141212131313131166------------------------20736เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030200305071046030507 บ้านนากระเดาสายนาวังนาคูเสรีไทนาคู--8191172811416121191111696------------------------8681112ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030201305081046030508 บ้านกุดตาใกล้สายนาวังนาคูเสรีไทนาคู--------414121413151226------------------------22646ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030202305091046030509 บ้านนากุดสิมสายนาวังนาคูเสรีไทนาคู--2131526151911014131376------------------------42858ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
46030203305101046030510 บ้านหนองขามป้อมสายนาวังนาคูเสรีไทนาคู--21113231--1111113195------------------------12725ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2022.1.KAOPUNHOT