ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3369
100%
19:1
ระดับปฐมวัย369
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 1729
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2448
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3246
10%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 45813
21%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 57714
23%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 69312
19%
112:1
ระดับประถมศึกษา342862
87%
610:1
รวมทั้งสิ้น373471
100%
710:1