ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านขมิ้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030131
PERCODE 6 หลัก30324
กระทรวง 10 หลัก1046030324
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขมิ้น
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhamin
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลผาเสวย
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030324
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.782878
Longitude
103.833219

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน