ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านคำอีหงษ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030041
PERCODE 6 หลัก30245
กระทรวง 10 หลัก1046030245
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำอีหงษ์
ชื่อ (อังกฤษ)BanKham-E-Hong
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาขาม
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030245
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5046936
Longitude
103.9387124

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน