ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
กุดหว้าวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030030
PERCODE 6 หลัก30236
กระทรวง 10 หลัก1046030236
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กุดหว้าวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Kudwavittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดหว้า
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030236
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.51991359
Longitude
104.1064969

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน