ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านวังมน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030025
PERCODE 6 หลัก30231
กระทรวง 10 หลัก1046030231
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังมน
ชื่อ (อังกฤษ)BANWONGMON
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดหว้า
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030231
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.52851
Longitude
104.13734

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน