สพป.กาฬสินธุ์.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
46030001304711046030471 นามนราษฎร์สงเคราะห์3นามนนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047116.57376163103.7921655
46030002304721046030472 บ้านโนนเที่ยง2นามนนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047216.570025103.7677217
46030003304731046030473 คำยิ่งหมีมณีเวทย์4นามนนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047316.56116667103.774465
46030004304741046030474 สามัคคีวิทยาคม5นามนนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047416.5580302103.8001704
46030005304751046030475 เย็นสยามวิทยา14นามนนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047516.51877452103.7750084
46030007304661046030466 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์11ยอดแกงนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603046616.60558211103.72598
46030008304671046030467 หนองหญ้าปล้อง6ยอดแกงนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603046716.6597679103.7564425
46030009304681046030468 บ้านแห่เจริญวิทย์3ยอดแกงนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603046816.57138769103.718791
46030010304691046030469 หนองโพนสูง5ยอดแกงนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603046916.65571273103.738498
46030011304831046030483 สงเปลือยวิทยายน9สงเปลือยนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048316.60529803103.8262113
46030012304841046030484 หัวงัววิทยาคม4สงเปลือยนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048416.62225002103.7900498
46030013304851046030485 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
8สงเปลือยนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048516.63904626103.7843345
46030014304861046030486 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
6สงเปลือยนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048616.62096533103.7810373
46030015304821046030482 หนองบัวใน4หนองบัวนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048216.5540597103.8715267
46030016304791046030479 ยิ่งสันต์วิทยา1หนองบัวนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047916.56789781103.8354502
46030017304801046030480 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
7หนองบัวนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048016.56609406103.8543226
46030018304811046030481 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
2หนองบัวนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048116.5568767103.8581936
46030019304781046030478 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง3หลักเหลี่ยมนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047816.57817467103.8228234
46030020304761046030476 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม4หลักเหลี่ยมนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047616.57139852103.8209012
46030021304771046030477 สังคมพัฒนา5หลักเหลี่ยมนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047716.547962103.8115169