รหัสโรงเรียน ภาษาไทย 25642565ผลต่าง คณิตศาสตร์ 25642565ผลต่าง วิทยาศาสตร์ 25642565ผลต่าง ภาษาอังกฤษ 25642565ผลต่าง เฉลี่ย 25642565ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ