รหัส โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
46030001นามนราษฎร์สงเคราะห์ 39.86 17.63 28.56 28.19 28.5635 319 -6.22 -9.14 -11.17
46030002บ้านโนนเที่ยง 37.09 21.98 32.05 26.99 29.5329 300 -5.25 -8.17 -10.20
46030003คำยิ่งหมีมณีเวทย์ 51.75 22.10 50.50 30.63 38.751 65 3.97 1.05 -0.98
46030004สามัคคีวิทยาคม 58.44 19.66 39.38 17.19 33.6711 202 -1.11 -4.03 -6.06
46030005เย็นสยามวิทยา 43.63 17.44 27.50 31.25 29.9628 296 -4.82 -7.74 -9.77
46030007ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 44.58 19.56 34.08 26.46 31.1719 264 -3.61 -6.53 -8.56
46030008หนองหญ้าปล้อง 43.70 23.53 32.27 24.15 30.9121 272 -3.87 -6.79 -8.82
46030009บ้านแห่เจริญวิทย์ 47.25 19.50 32.50 30.21 32.3717 248 -2.41 -5.33 -7.36
46030010หนองโพนสูง 35.92 13.00 30.00 25.00 25.9837 338 -8.80 -11.72 -13.75
46030011สงเปลือยวิทยายน 43.97 15.39 29.32 27.56 29.0633 311 -5.72 -8.64 -10.67
46030012หัวงัววิทยาคม 39.13 32.50 25.00 40.63 34.327 180 -0.46 -3.38 -5.41
46030013หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 36.00 26.00 32.50 21.88 29.1031 307 -5.68 -8.60 -10.63
46030015หนองบัวใน 47.28 24.09 32.19 31.84 33.8510 196 -0.93 -3.85 -5.88
46030016ยิ่งสันต์วิทยา 48.40 21.60 47.69 25.00 35.675 145 0.89 -2.03 -4.06
46030017หนองบัวนอก 52.25 26.13 30.00 23.75 33.0315 228 -1.75 -4.67 -6.70
46030018หนองบัวกลาง 51.80 17.03 35.25 29.69 33.4413 207 -1.34 -4.26 -6.29
46030019หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 42.25 26.93 30.71 23.66 30.8923 273 -3.89 -6.81 -8.84
46030020ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 45.53 19.13 30.31 27.54 30.6325 280 -4.15 -7.07 -9.10
46030021สังคมพัฒนา 55.41 24.29 38.68 29.77 37.043 102 2.26 -0.66 -2.69
46030022กุดค้าวเทพพิทยา 38.40 23.14 32.69 27.40 30.41 281 -4.37 -7.29 -9.32
46030023บ้านหนองโง้ง 35.21 13.65 26.00 27.50 25.59 342 -9.19 -12.11 -14.14
46030024ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 50.53 29.24 40.15 32.35 38.07 81 3.29 0.37 -1.66
46030025บ้านวังมน 65.17 30.33 39.17 29.17 40.96 38 6.18 3.26 1.23
46030026บ้านขุมขี้ยาง 61.31 24.38 43.13 42.97 42.95 22 8.17 5.25 3.22
46030027บ้านห้วยแดง 54.13 21.51 33.50 24.69 33.46 205 -1.32 -4.24 -6.27
46030028บ้านโคกโก่ง 36.08 20.58 32.08 16.67 26.35 333 -8.43 -11.35 -13.38
46030029นาไคร้ประชาสรรค์ 35.00 19.50 32.50 21.88 27.22 330 -7.56 -10.48 -12.51
46030030กุดหว้าวิทยา 50.31 22.34 35.10 29.04 34.20 185 -0.58 -3.50 -5.53
46030031โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 60.00 30.54 42.50 29.17 40.55 42 5.77 2.85 0.82
46030032บ้านนาเหนือ 47.86 24.40 31.14 25.57 32.24 249 -2.54 -5.46 -7.49
46030033จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 46.29 23.40 33.82 33.46 34.24 183 -0.54 -3.46 -5.49
46030034หนองจระเข้เรืองศิลป์ 39.54 18.06 30.69 26.04 28.58 318 -6.20 -9.12 -11.15
46030035หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 55.32 18.66 31.43 18.30 30.93 267 -3.85 -6.77 -8.80
46030036ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 65.67 30.75 42.50 42.71 45.41 11 10.63 7.71 5.68
46030037แจนแลนวิทยา 58.11 37.04 42.50 36.46 43.53 20 8.75 5.83 3.80
46030038นาโกวิทยาสูง 59.86 31.66 46.43 31.70 42.41 27 7.63 4.71 2.68
46030039นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 51.08 20.94 33.06 30.56 33.91 191 -0.87 -3.79 -5.82
46030040โคกหวายราษฎร์สามัคคี 67.95 22.23 49.50 31.25 42.73 26 7.95 5.03 3.00
46030041บ้านคำอีหงษ์ 56.75 28.08 36.25 24.69 36.44 126 1.66 -1.26 -3.29
46030042บ้านคำป่าหว้าน 50.31 22.46 37.04 29.28 34.77 168 -0.01 -2.93 -4.96
46030043นาขามวิทยา 52.47 24.70 43.16 35.36 38.92 59 4.14 1.22 -0.81
46030044บ้านสุขเจริญ 51.40 20.50 40.19 25.24 34.33 178 -0.45 -3.37 -5.40
46030045บอนเขียวราษฎร์บำรุง 62.38 42.98 52.08 44.79 50.56 1 15.78 12.86 10.83
46030046บ้านโนนสวรรค์ 54.25 13.00 31.25 34.38 33.22 218 -1.56 -4.48 -6.51
46030047บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 57.29 22.10 32.25 30.00 35.41 148 0.63 -2.29 -4.32
46030048บ้านกกตาล 64.54 38.44 43.75 41.67 47.10 5 12.32 9.40 7.37
46030049สามัคคีบัวขาว 62.38 22.91 37.50 25.78 37.14 98 2.36 -0.56 -2.59
46030050บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 47.30 22.45 37.05 25.85 33.16 223 -1.62 -4.54 -6.57
46030051บ้านดอนอุมรัว 58.40 26.00 39.75 30.31 38.62 69 3.84 0.92 -1.11
46030052บ้านบัวขาว(วันครู 2500) 53.84 26.74 38.28 31.98 37.71 85 2.93 0.01 -2.02
46030053หนองหูลิงเจริญเวทย์ 50.33 21.28 32.33 27.08 32.76 233 -2.02 -4.94 -6.97
46030054สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 45.90 21.72 34.17 26.82 32.15 253 -2.63 -5.55 -7.58
46030055บ้านดงมัน 47.50 26.00 35.00 37.50 36.50 122 1.72 -1.20 -3.23
46030056หนองบัวทองวิทยาเสริม 60.56 27.63 31.88 35.16 38.81 62 4.03 1.11 -0.92
46030057สามขาราษฎร์บำรุง 70.21 28.92 48.54 37.50 46.29 7 11.51 8.59 6.56
46030058บ้านคุย 48.33 25.13 41.67 32.81 36.99 107 2.21 -0.71 -2.74
46030059บ้านบึงทอง 16.92 15.17 25.00 23.96 20.26 349 -14.52 -17.44 -19.47
46030060คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 48.83 17.98 29.17 36.98 33.24 216 -1.54 -4.46 -6.49
46030063บ้านห้วยม่วง 44.13 16.25 45.63 20.31 31.58 260 -3.20 -6.12 -8.15
46030065หนองห้างฉวีวิทย์ 61.64 22.46 35.71 35.27 38.77 63 3.99 1.07 -0.96
46030066หนองห้างอำนวยวิทย์ 59.96 29.56 46.25 44.79 45.14 15 10.36 7.44 5.41
46030067ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 58.92 29.68 37.78 36.81 40.80 39 6.02 3.10 1.07
46030068มะนาววิทยาเสริม 52.73 26.11 38.86 29.55 36.81 110 2.03 -0.89 -2.92
46030069บ้านกุดฝั่งแดง 44.75 19.81 33.75 31.25 32.39 246 -2.39 -5.31 -7.34
46030070บ้านจอมทอง 62.00 29.25 42.50 28.13 40.47 47 5.69 2.77 0.74
46030071เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 57.40 33.74 52.71 38.28 45.53 9 10.75 7.83 5.80
46030072ดงเหนือประชาสรรค์ 50.52 23.99 32.71 42.71 37.48 89 2.70 -0.22 -2.25
46030073บ้านกลาง 50.81 22.50 45.19 29.57 37.02 103 2.24 -0.68 -2.71
46030074เหล่าไฮงามวิทยาสูง 57.65 19.06 37.92 33.85 37.12 99 2.34 -0.58 -2.61
46030075บ้านสวนผึ้ง 58.46 28.96 31.79 40.63 39.96 50 5.18 2.26 0.23
46030076บ้านหนองเม็ก 51.44 18.03 37.50 33.59 35.14 157 0.36 -2.56 -4.59
46030077บ้านโนนยาง 52.97 20.39 35.63 32.03 35.26 153 0.48 -2.44 -4.47
46030078กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 47.66 24.56 38.79 32.00 35.7513 141 0.97 -1.95 -3.98
46030080กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 50.68 25.40 37.67 32.03 36.4511 124 1.67 -1.25 -3.28
46030081บ้านโพนสวาง 62.75 39.94 35.63 42.97 45.323 14 10.54 7.62 5.59
46030083กุดสิมวิทยาสาร 50.61 21.96 42.50 31.25 36.589 117 1.80 -1.12 -3.15
46030084บ้านดงหมู 54.75 17.88 37.29 36.46 36.608 116 1.82 -1.10 -3.13
46030086ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 56.99 18.88 28.29 26.32 32.6219 238 -2.16 -5.08 -7.11
46030087บ้านนาวี 48.06 27.78 35.00 21.88 33.1817 221 -1.60 -4.52 -6.55
46030088หนองแสงถวิลราษฎร์ 49.00 15.95 37.95 32.39 33.8215 198 -0.96 -3.88 -5.91
46030089บ้านส้มป่อย 73.21 28.96 52.50 43.30 49.491 3 14.71 11.79 9.76
46030091โคกมะลิวิทยา 34.50 18.77 30.00 28.91 28.0525 324 -6.73 -9.65 -11.68
46030092บ้านหนองผือ 33.30 13.59 30.68 25.28 25.7127 340 -9.07 -11.99 -14.02
46030093บ้านโพธิ์ไทร 57.63 28.88 36.09 33.40 39.006 57 4.22 1.30 -0.73
46030094บ้านโพนนาดี 44.08 23.16 33.64 25.28 31.5423 262 -3.24 -6.16 -8.19
46030095บ้านโพนแพง 47.50 22.88 31.43 28.13 32.4921 241 -2.29 -5.21 -7.24
46030096บ้านดินจี่ 50.38 22.75 35.63 28.52 34.3225 179 -0.46 -3.38 -5.41
46030097นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 54.57 19.59 33.57 33.48 35.3013 151 0.52 -2.40 -4.43
46030098คำม่วงจรัสวิทย์ 47.47 20.46 32.54 29.47 32.4929 242 -2.29 -5.21 -7.24
46030099ทุ่งคลองวิทยา 57.06 22.91 36.25 32.81 37.269 91 2.48 -0.44 -2.47
46030101โป่งนกเปล้า 53.00 19.50 40.00 25.00 34.3824 176 -0.40 -3.32 -5.35
46030102บ้านคำพิมูล 47.45 25.35 38.00 32.19 35.7511 143 0.97 -1.95 -3.98
46030103บ้านนาไร่เดียว 28.46 18.42 22.50 24.48 23.4741 347 -11.31 -14.23 -16.26
46030104บ้านโนนค้อ 42.61 20.43 31.21 26.25 30.1331 289 -4.65 -7.57 -9.60
46030106บ้านหนองสระพัง 52.56 28.59 31.25 27.34 34.9415 160 0.16 -2.76 -4.79
46030107บ้านโจดนาตาล 28.27 14.05 28.65 25.96 24.2339 343 -10.55 -13.47 -15.50
46030108บ้านดงสวนพัฒนา 45.88 24.53 41.25 25.00 34.1727 187 -0.61 -3.53 -5.56
46030109บ้านนาบอน 44.33 19.75 29.80 26.48 30.0933 292 -4.69 -7.61 -9.64
46030110สะพานหินวิทยาคม 49.08 21.88 35.00 32.29 34.5622 174 -0.22 -3.14 -5.17
46030113ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 41.58 16.25 30.83 26.04 28.6837 316 -6.10 -9.02 -11.05
46030114ชุมชนหนองยางวิทยาคม 57.50 28.60 49.00 34.38 42.373 30 7.59 4.67 2.64
46030115บ้านหนองม่วง 57.77 25.58 43.64 34.94 40.485 46 5.70 2.78 0.75
46030116บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 74.50 19.50 40.00 37.50 42.881 23 8.10 5.18 3.15
46030117สูงเนินวิทยาคม 47.67 21.23 39.38 30.99 34.8219 166 0.04 -2.88 -4.91
46030118บ้านใหม่ชัยมงคล 60.23 29.31 42.25 27.19 39.757 52 4.97 2.05 0.02
46030119ชุมชนโพนพิทยาคม 39.02 18.73 30.63 26.76 28.7935 314 -5.99 -8.91 -10.94
46030120หนองซองแมวผดุงวิทย์ 49.69 26.00 32.50 31.25 34.8618 162 0.08 -2.84 -4.87
46030121แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 50.77 21.92 35.00 30.97 34.67 171 -0.11 -3.03 -5.06
46030122บ้านบัวสามัคคี 52.27 27.29 35.21 30.73 36.38 127 1.60 -1.32 -3.35
46030123คำเม็กวิทยา 40.33 23.83 31.67 23.44 29.82 298 -4.96 -7.88 -9.91
46030124บ้านเหล่าภูพานวิทยา 43.19 26.00 34.17 29.69 33.26 214 -1.52 -4.44 -6.47
46030125โพธิ์คำประชาสรรค์ 47.36 14.95 28.57 25.45 29.08 310 -5.70 -8.62 -10.65
46030126บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 36.94 17.88 25.00 25.78 26.40 331 -8.38 -11.30 -13.33
46030128บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 44.56 14.63 23.75 27.34 27.57 328 -7.21 -10.13 -12.16
46030129บ้านกอกวิทยาคม 43.79 18.96 30.54 29.76 30.76 278 -4.02 -6.94 -8.97
46030130บ้านแก้งกะอาม 49.85 20.15 28.00 30.94 32.24 252 -2.54 -5.46 -7.49
46030131บ้านขมิ้น 57.63 29.25 37.50 21.88 36.57 120 1.79 -1.13 -3.16
46030132หนองบัววิทยาสรรพ์ 55.88 21.13 36.25 25.78 34.76 170 -0.02 -2.94 -4.97
46030133บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 64.11 25.07 51.79 26.34 41.83 33 7.05 4.13 2.10
46030134มหาไชยโคกกว้างวิทยา 50.75 28.67 39.69 21.48 35.15 156 0.37 -2.55 -4.58
46030135หนองสนมราษฎร์อำนวย 42.31 26.79 31.94 30.21 32.81 231 -1.97 -4.89 -6.92
46030136บ้านคำหม่วย 58.88 16.41 34.38 29.69 34.84 163 0.06 -2.86 -4.89
46030137ดงบังนาแก้ววิทยา 55.39 25.07 26.07 27.23 33.44 208 -1.34 -4.26 -6.29
46030138ชุมชนบ้านบอนวิทยา 34.13 15.05 27.50 28.13 26.20 335 -8.58 -11.50 -13.53
46030139บ้านสร้างแสน 62.54 20.52 37.50 24.55 36.28 130 1.50 -1.42 -3.45
46030142หนองแสงวิทยาเสริม 41.40 21.87 27.23 26.79 29.32 301 -5.46 -8.38 -10.41
46030143บ้านโนนสะอาด 53.63 28.17 41.67 26.56 37.51 87 2.73 -0.19 -2.22
46030144บ้านคำกุงหนองอิดุม 37.30 21.45 30.25 27.81 29.20 304 -5.58 -8.50 -10.53
46030145บ้านสี่แยกสมเด็จ 54.48 26.38 39.14 32.34 38.09 77 3.31 0.39 -1.64
46030146หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 46.90 23.89 35.00 25.00 32.70 235 -2.08 -5.00 -7.03
46030147สมเด็จประชานุเคราะห์ 44.37 21.04 33.89 28.26 31.89 257 -2.89 -5.81 -7.84
46030148หนองกุงสมเด็จ 45.18 22.10 34.25 18.75 30.07 294 -4.71 -7.63 -9.66
46030149หนองแวงวิทยานุกูล 47.30 27.55 31.50 37.92 36.07 134 1.29 -1.63 -3.66
46030150บ้านโนนชาด 47.20 22.10 35.25 30.00 33.64 203 -1.14 -4.06 -6.09
46030151บ้านสร้างแก้ว 54.41 27.13 37.81 32.81 38.04 83 3.26 0.34 -1.69
46030152บ้านหนองผ้าอ้อม 43.89 22.51 35.68 33.52 33.90 194 -0.88 -3.80 -5.83
46030153โคกกลางสมเด็จ 50.50 26.00 36.25 34.38 36.78 111 2.00 -0.92 -2.95
46030154คำไผ่ประชาสามัคคี 54.75 27.30 29.00 20.63 32.92 229 -1.86 -4.78 -6.81
46030155หนองขามวิทยา 48.00 28.17 23.33 23.96 30.87 275 -3.91 -6.83 -8.86
46030161ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 52.42 21.88 31.88 30.21 34.10 190 -0.68 -3.60 -5.63
46030162แก่งพฤๅชัยวิทยา 27.88 17.88 19.38 29.69 23.71 345 -11.07 -13.99 -16.02
46030164คำบงพิทยาคม 51.54 23.58 31.25 26.39 33.1919 219 -1.59 -4.51 -6.54
46030165คำหมุนผดุงเวทย์ 47.72 18.77 31.25 26.17 30.9823 266 -3.80 -6.72 -8.75
46030166บ้านหนองมะงง 48.55 21.20 32.50 27.34 32.4021 244 -2.38 -5.30 -7.33
46030167บ้านคำม่วง 39.69 21.67 29.44 21.53 28.0829 322 -6.70 -9.62 -11.65
46030168บ้านปลาขาว 50.11 25.35 43.33 29.86 37.168 96 2.38 -0.54 -2.57
46030170บ้านเหล่าสีแก้ว 46.58 18.05 25.96 25.96 29.1427 305 -5.64 -8.56 -10.59
46030171ไค้นุ่นวิทยาพูน 56.97 23.64 39.69 32.42 38.185 74 3.40 0.48 -1.55
46030172อุปรีศรีวิทยา 57.25 23.53 35.50 28.13 36.1013 132 1.32 -1.60 -3.63
46030173บ้านผึ้ง 48.95 20.80 25.50 26.25 30.3825 283 -4.40 -7.32 -9.35
46030174นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 53.36 24.23 34.64 30.80 35.7615 139 0.98 -1.94 -3.97
46030175บ้านห้วยผึ้ง 50.08 20.41 35.70 29.10 33.8217 197 -0.96 -3.88 -5.91
46030176บ้านหนองแสง 51.93 27.11 40.36 38.39 39.452 56 4.67 1.75 -0.28
46030177นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 51.97 22.00 41.20 31.25 36.6111 113 1.83 -1.09 -3.12
46030178บ้านห้วยฝา 34.59 19.50 35.00 21.88 27.7431 326 -7.04 -9.96 -11.99
46030179บ้านหนองขอนแก่น 57.75 39.63 10.00 40.63 37.009 105 2.22 -0.70 -2.73
46030181หนองอีบุตรไพรเวทย์ 52.79 25.16 38.57 37.05 38.393 72 3.61 0.69 -1.34
46030182บ้านนาคู 53.14 25.78 39.52 30.51 37.2417 93 2.46 -0.46 -2.49
46030183บ้านวังเวียง 66.00 32.81 35.00 31.25 41.275 35 6.49 3.57 1.54
46030184บ้านชาด 50.51 30.94 33.31 26.81 35.3923 150 0.61 -2.31 -4.34
46030185นาสีนวลวิทยา 65.30 43.15 43.50 28.13 45.021 17 10.24 7.32 5.29
46030186สามเพื่อนพัฒนา 58.34 28.52 33.75 32.03 38.1614 76 3.38 0.46 -1.57
46030187บ้านจาน 59.90 23.40 42.00 42.50 41.953 31 7.17 4.25 2.22
46030188โคกนาดี 64.72 26.86 36.11 24.65 38.0915 80 3.31 0.39 -1.64
46030189บ้านหนองห้าง 61.50 32.50 27.50 40.63 40.537 43 5.75 2.83 0.80
46030190รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 40.00 21.28 31.25 28.13 30.1735 287 -4.61 -7.53 -9.56
46030191นางามวิทยา 60.96 23.77 39.82 30.36 38.7311 67 3.95 1.03 -1.00
46030192หินลาดนารายณ์สาร 51.56 21.13 36.25 24.22 33.2925 212 -1.49 -4.41 -6.44
46030194บ้านม่วงกุล 58.11 31.49 33.18 35.51 39.5710 54 4.79 1.87 -0.16
46030195ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 57.50 21.13 20.00 25.00 30.9131 271 -3.87 -6.79 -8.82
46030198บ้านโนนศาลา 49.95 29.31 29.00 35.63 35.9721 137 1.19 -1.73 -3.76
46030199บ้านจอมศรี 43.33 15.17 41.67 20.83 30.2533 285 -4.53 -7.45 -9.48
46030200บ้านนากระเดา 52.56 23.64 28.13 28.13 33.1227 226 -1.66 -4.58 -6.61
46030202บ้านนากุดสิม 49.00 31.03 35.00 28.91 35.9919 135 1.21 -1.71 -3.74
46030203บ้านหนองขามป้อม 52.50 26.00 27.50 21.88 31.9730 255 -2.81 -5.73 -7.76
ค่าเฉลี่ยรวม 50.52 23.64 35.12 29.75 34.76 -0.02 -2.94 -4.97